Spira

Bygg ditt eget altare!

Prova en slöja och bygg ditt eget altare! Den multireligiösa utställningen »Gud har 99 namn« gör besökaren medveten om egna och andras traditioner. Under resten av kulturhuvudstadsåret visas utställningen i Umeå.

En viktig del av utställningen »Gud har 99 namn« är de praktiska övningarna kring teman som kläder och mat. Marcus Nilsson, verksamhetsutvecklare på studieförbundet Sensus, konstaterar att äta och klä på sig är något alla människor kan relatera till.

- Besökaren får fundera på frågan »äter jag själv vad som helst«? En vegetarian eller en som fastar regelbundet kan ha liknande förbud och föreskrifter som finns i en religion.

Guidningen avslutas med att besökaren får reflektera kring vad som är viktigt i det egna livet och utifrån det bygga ett altare, för att bättre förstå det religiösa tänkandet kring vad som är heligt.

- Tanken med utställningen är att öka förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva, men också att bli mer medveten om de egna traditionerna, som man kanske inte reflekterar över om man tillhör majoritetssamhället, säger Marcus.

Utställningen visar upp sex världsreligioner: judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism och sikhism. Namnet kommer från ett muslimskt talesätt om att Gud har 99 namn som uttrycker Guds många olika egenskaper.

Utställningen skapades år 2000, och har i olika format varit bofast i Göteborg och turnerat i Sverige i Sensus regi. I april landar utställningen i biblioteket på Ålidhem, som en del av Svenska kyrkans arrangemang under kulturhuvudstadsåret. Mikael Åström, skolkyrkoteolog i Umeå, är en av initiativtagarna.

- Det här är en utveckling av de senaste årens arbete med religionsdialog, när jag besökt skolor och berättat om min tro tillsammans med en judinna och en muslim. Nu tar vi ett steg till och inkluderar fler religioner.


Guider gör besökarna delaktiga

Dagtid ordnas visningar för grupper och skolklasser och det blir även kvällsvisningar för allmänheten.

- Vi har planer på att också ordna några föreläsningar som anknyter till ämnet.

Minst lika viktiga som själva utställningen är de multireligiösa guiderna, som ska göra besökarna delaktiga i utställningen. De som gått guideutbildningen i Umeå är förutom bibliotekspersonalen en blandad skara av präster, diakoner, studiecirkelledare och gymnasielärare. Evelina Bergquist, journaliststudent på Strömbäcks folkhögskola, ser fram emot uppdraget.

- Jag har alltid varit intresserad av olika religioner och kulturer, och ser det här som en chans att få fördjupa mig i de frågorna. Det blir också roligt att få träffa många människor. Jag hoppas att de ställer mycket frågor!

Senast uppdaterad: 9 november 2017

Dela

Sensus multireligiösa resväska innehåller föremål från sex världsreligioner. Utställningen som visas i Umeå resten av 2014 innehåller ännu fler saker och är dessutom interaktiv.

Utställningen: Gud har 99 namn

Utställningen visas på Ålidhems bibliotek 13 april-13 december 2014.

Den är öppen för allmänheten varannan onsdagkväll.

Boka visning med multireligiös guide på Gud har 99 namn.

Gud har 99 namn

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!