Spira

"Av ditt ger vi åt dig. Välsigna våra gåvor". Bild: Anna Karlsson

Givande − om viljan att dela med sig

»Av ditt ger vi åt dig. Välsigna våra gåvor.«
Så ber prästen vid altaret över pengarna som burits fram i kollekt-
håvarna. Varför har människor för vana att skänka pengar eller andra gåvor i till exempel kyrkan? Spira mötte två givare.

Kategorier: Andlig friskvård 

När hon var fem år sa Margareta Olivius till sin mamma att hon ville bli missionär. Det var 40-tal och de bodde i en by utanför Vindeln, mamma var lärare och pappa predikant.

- Hade vi något att ge i kollekt under gudstjänst så gjorde vi det, det var inget konstigt, säger Margareta, som nu är kyrkvärd i Ålidhems församling.

Då besökte missionärer på hemmavistelse olika efs-föreningar och berättade om arbetet i länder långt borta, vilket inspirerade Margareta. Tiden gick och tanken på att bli missionär fanns kvar. 1983 åkte hon ut som lärare till en sjuksköterskeskola i Tanzania. Hon blev borta sammantaget fyra perioder och 13 år.

Margareta Olivius funderar över vad givandet är i dag för henne. Genom sina kontakter bidrar hon ibland när någon ska studera i Tanzania, I Sverige bidrar hon till exempel i Svenska kyrkans fastekampanj.

- Det är en rättighet jag har när mina egna löpande utgifter är betalda, eftersom jag förfogar över mina pengar.

 

Ger glädje och delaktighet

Margareta ser det som ett sätt att förändra livssituationen för någon annan och en möjlighet att känna delaktighet och glädje, både tillsammans med andra givare och kanske med mottagarna.

- Inspiration har jag hemifrån, liksom Bibelns ord att allt jag fått är en gåva, säger Margareta och berättar om ett särskilt tillfälle då hon jobbade som missionär.

- En kvinna i församlingen bad om hjälp, hennes man hade av misstag förts till ett fruktansvärt fängelse. Jag gav henne en summa så hon kunde lösa ut honom direkt.

Paret tog emot gåvan som en naturlig sak.

- I vår kultur kan det vara lätt att hamna i tacksamhetsskuld, säger Margareta. Vi vill klara oss själva. Kanske är det därför som det är vanligare att bidra till att bygga upp ett sjukhus eller en skola långt borta, än att ge en gåva direkt till en person här.

Bibelord och sången Ge och du ska du få, har inspirerat Margareta Olivius till givande.

- Vi behöver inte oroa oss då vi ger, utan får tillräckligt ändå. Det har jag sett, visst får man tillbaka och saker och ting löser sig.

 

Ger anonymt

Ett sätt att bidra på hemmaplan kan vara genom anonyma gåvor som »Lotta« gör. Hon hade bestämt att då hon fått i gång sitt eget företag, skulle hon hitta ett sätt att dela med sig. Sedan några år är hon glad och stolt över att kunna göra det.

Det började efter ett samtal med Magdalena Sundqvist på Öppen gemenskap. Sedan dess överräcker hon ett anonymt kuvert via Magdalena två-tre gånger per år som en liten överraskning till mottagarna. Lotta vill inte att de ska känna tacksamhetsskuld och därför är det viktigt att göra det anonymt.

- Jag vill inte själv heller veta vem det är. Det är klart jag funderar på dem ibland och vill att de ska ha det bra. Jag mår själv bra av att veta att någon i stan har det lite bättre för att jag gör det här.

- Jag får lite lagom feedback. Magdalena kan säga Åh vad bra, de behöver köpa en säng eller Nu är julmiddagen räddad.

Lotta är nöjd med arrangemanget med en »mellanhand«.

- Jag berättar för att jag vill att fler ska veta att möjligheten finns att hjälpa någon i Umeå. Det vore fantastiskt om det gick organisera för fler.

Senast uppdaterad: 9 november 2017

Dela

Fyra sätt att ge!

Betala Svenska kyrkans kyrkoavgift! Det är ett sätt att bland annat bidra till omsorg om barn och unga samt diakonalt och socialt arbete både i Sverige och i utlandskyrkans församlingar.

Bli månadsgivare till Svenska kyrkans internationella arbete. Pengarna går till både långsiktigt arbete och insatser vid katastrofer.

Ge en gåva till en frivilligorganisation du har förtroende för. År 2012 skänktes 5,2 miljarder kronor till organisationer med 90-konto i Sveriges, som granskas av Stiftelsen för insamlingskontroll.

Ge kollekt! Varje söndag tas en kollekt upp under gudstjänsterna.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!