Spira

Att klottra eller göra ett kollage är ofta ett bra och prestigelöst sätt att yttrycka sig. Bild: Malin Grönborg

Klottra för hälsans skull!

Vad ger dig inre styrka och en känsla av sammanhang?
Forskning visar att existentiell hälsa är en skyddsfaktor för den allmänna hälsan. I kursen "Livet och hälsan" får deltagarna reflektera över livets värden i en kreativ verkstad.

Separation, depression eller andra kriser aktualiserar vår värdegrund, men ofta är beredskapen dålig. För 150 år sedan fanns en gemensam förklaringsmodell som svarade på våra existentiella frågor och som hade utvecklats under lång tid, med hjälp av berättelser från bland annat Gamla testamentet.

- Det är i sig positivt att vår ökade rörlighet gör att olika system och kulturer möts, men grundsystemen blir mindre tydliga. Existentiella frågor lämnas till varje individ och det finns en vilsenhet, vad lutar jag mig mot i kris? Vad tänker jag då om mig själv? exemplifierar Inger Öster, lektor i omvårdnad som ska leda kursen tillsammans med Birgitta Englund, programansvarig för Bildterapiutbildningen.

Kursen hålls i en lokal väst på stan, men vi ses i Vårdvetarhuset där de båda arbetar till vardags. Väggen i klassrummet bär spår av att ha tjänat som arbetsyta för bildterapeuterna som utbildats här genom åren.

Genom Livet och hälsan vill Inger Öster och Birgitta Englund skapa ett forum för den sekulariserade kursdeltagaren att arbeta med sin livskarta, få djupare kontakt med sig själv och kunskap om egna redskap.

- Det började med att jag såg en föreläsning på nätet av religionspsykologen Cecilia Melder om existentiell hälsa. Jag blev så glad över ett så användbart begrepp. Utöver bildterapigrupper har jag tidigare lett yoga och mindfulness, men existentiell hälsa fångar livsfrågorna bättre än mindfulness, säger Birgitta Englund.

S:t Lukasstiftelsen, som arrangerar kursen tillsammans med studieförbundet Bilda, har haft en önskan att skapa något för allmänheten som bygger på Cecilia Melders forskning om behovet av existentiell hälsa och om verktyg för att nå en sådan.

 

Hopp och sju andra behov

Cecilia Melder och Björn Nygren, lektor i omvårdnad i Umeå, har anpassat världshälsorganisationen WHO:s enkät för självskattad hälsa och livskvalitet och använt den i Sverige. WHO listar åtta existentiella behov: hopp, harmoni, helhet, mening med livet, personlig tro, förundran, andlig kontakt och andlig styrka.

Lena Bergström, pastor i Missionskyrkan och fysioterapeut i Skellefteå har tagit fram materialet som Inger och Birgitta använder. Varje kursträff fokuserar på ett av de åtta behoven. Det blir avslappningsövningar, tillfälle att uttrycka sig kreativt och samtal. Genom att engagera tanke, känsla och handling kommer man vidare.

- När vi handlar väcks nya känslor och vi får nya perspektiv. Skapandet kan vara att göra en egen symbol för hopp i folie, säger Birgitta Englund som själv provade bildterapi första gången 1978.

Hon hade saknat något när hon gått i terapi. Nu säger hon att bildterapi är »hennes liv«.

- Jag var en »duktig klient« i samtal men i bildterapin kom jag inte undan. Det går inte att dölja något och bildterapin ger oss djupare kontakt med oss själva.

Inger Öster sökte stöd genom samtal under 1,5 år i en sorg, men kom inte heller hon vidare förrän hon började med bildterapi. Hon skrev sin avhandling om kvinnor med bröstcancer som under strålbehandlingen fick individuell bildterapi och klarade behandlingen bättre än kontrollgruppen. Sjukdomen hade väckt existentiella frågor hos personerna.

Hon och Birgitta Englund saknar livsfrågorna i vård- och omsorgsutbildningarna.

- Vi har så lite språk för det existentiella, trots att det faktiskt ingår i yrkena att tala om sådant med vårdtagare vid behov, säger Birgitta,
som tillsammans med Inger också hoppas kunna införa begreppet existentiell hälsa i utbildningsprogrammen.

Senast uppdaterad: 4 september 2014

Dela

Birgitta Englund och Inger Öster

Bild: Malin Grönborg

Livet och hälsan

Den 23 september börjar den första kursen i Umeå med inspiration från Cecilia Melders forskning. Anmälan till studieförbundet Bilda senast den 17 september.

För att uppnå existentiell hälsa räcker det inte att producera och konsumera, människan behöver också känna hopp, förundran och samhörighet.

I Stillhetsboken på landets hälsocentraler, citerar Cecilia Melder Svenska björnstammens sångtext »Vart jag mig i världen vänder, står jag här med tomma händer«.  Hon menar att vi behöver utveckla en existentiell grundsyn, eller medvetandegöra den vi har.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!