Spira

Owe Wikström närmar sig Den dolda dörren

Sedan den tidigare professorn i religionspsykologi Owe Wikström mirakulöst återhämtat sig från ett akut hjärtstopp utan infarkt som han drabbades av under ett träningspass började han skriva om sin undran inför döden. I söndags på Teologiska rummet i Umeå stads kyrka berättade han om den nya boken, eller som han själv uttrycker det: "mina tankar efter den dolda dörren som jag själv var med om".

En existentiell fråga

- Vad som döljer sig bakom den dolda dörren är i grunden en existentiell fråga, betonar Wikström inledningsvis. Han framhåller att det inte finns några vetenskapliga skäl som talar för endera av de tre.
Wikström har valt att närmar sig frågan om dödens väsen genom att utgå ifrån tre olika  ståndpunkter:  Ateistens,  den troendes och agnostikerns.

Ateistens position

Ateisten betonar att det inte finns några tecken på aktivitet efter döden. Ateisten avfärdar tanken med att en tro på någon form av existens efter döden vilar på en försvarsmekanisk som uppstår när vi känner skräck inför det okända vilket i sin tur leder till en form av regression: "vi tillåter oss själva att vara barn. Det, menar ateisten, öppnar upp känslan hos ett barn: "Tryggare kan ingen vara..."

Den troendes position

Den troende svarar tydligt ja på frågan om liv efter döden. Positionen innebär en djup övertygelse om att tillvaron inte är meningslös. Den troende står fast vid tanken om att människan är insatt i tillvaron genom Guds existens. Vidare möter den troende tecken på Guds närvaro i starka estetiska upplevelser.

Agnostikerns position

Enligt agnostikerns är tvivlet, "man kan inte veta något om existens efter döden", den mest rimliga hållningen. Samtidigt söker agnostikern ett sätt att förhålla sig till frågan om döden i konst, litteratur och musik. Djupa estetiska upplevelser blir ett sätt att uthärda: "skönheten ska frälsa världen", betonar agnostikern.

Är du alla tre positioner?

Owe Wikström fick under det avslutande samtalet frågan om han själv rymmer alla tre ståndpunkter inom sig.
- Ja, om jag ska vara ärlig är det så. Jag skriver i den meningen om mig själv, svarade han. Alla människor har dessa tre tankar inom sig, även en kyrkoherde och biskopar.

- Även Jesus visar alla tre ståndpunkter inom sig framhöll Wikström och citerade Matteusevangeliet: "Min Gud! min Gud! Varför har du övergivit mig?"

I den senare delen av boken "Den dolda dörren" beskriver Wikström tydligt sin egen ståndpunkt, den troendes. Där vill han gärna lägga till en dimension.

- Jag tror på Gud och för mig representerar kyrkan det oemotsagda och oändliga. Jag lärde mig också att se vidare när jag under en tid jobbade i Grekland.  Där lärde jag mig kraften som uppstår när man i tysthet gå in i starka estetiska upplevelser. Det kan vara mötet av vacker musik, känslan vid betraktandet av ikoner eller kraften i sakramentet, i alla dessa tysta möten kan man uppleva "something more", avslutade Wikström.

Dela

Teologiska rummet med Owe Wikström.

Bild: Roland Samuelsson

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!