Spira

Samlar namn för klimaträttvisa

Hjälp politikerna att fatta modiga beslut genom att visa att många som står bakom dem. Det uppmanar Lars-Gunnar Frisk, klimatambassadör i Umeå, som tar med namnlistorna till klimatmötet i Paris.

ny1510b_klimat

Inför klimatmötet i december kraftsamlar nu bland andra Svenska kyrkan för att samla namnunderskrifter för klimaträttvisa. Kraven till politikerna är både att drastiskt minska utsläppen och att den rikare delen av världen tar på sig större av kostnaderna som följer med klimatanpassningen. Det handlar exempelvis om att skydda låglänta områden mot havsnivåhöjningen.

- Vi måste både få ner utsläppen och skydda befolkningen. De länder som drabbas mest av klimatförändringarna har haft oerhört liten del i att skapa problemen, konstaterar Lars-Gunnar Frisk, som är en av 50 klimatambassadörer i Sverige.

De kommer att åka till Paris och överlämna namninsamlingen, som är en del av en världsvid insamling, till Frankrikes president och FNs klimatorgan UNFCCC. Dessutom deltar de i den jättedemonstration som hålls strax före toppmötet.

- Politiker är känsliga för opinioner så om de ska våga ta modiga beslut måste de veta att vi är många som står bakom, säger Lars-Gunnar Frisk.

Ju fler namn desto större påtryckning, så skriv på för klimaträttvisa, uppmanar Lars-Gunnar Frisk.

Dela

Skriv på för klimaträttvisa

ny1510b_klimat

"Klimatförändringarna påverkar alla, men särskilt människor som lever i fattigdom och utsatthet. Vi uppmanar er att drastiskt minska koldioxidutsläpp, att stötta världens fattigaste med klimatanpassning och att arbeta för hållbar utveckling."

De insamlade namnen kommer att lämnas till de ansvariga för förhandlingarna inför klimatmötet COP 21 i Paris i december.

Bakom kampanjen står 140 organisationer och kyrkor över världen, däribland Svenska kyrkan och Diakonia.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!