Spira

Dilemmat: "Får pappa begravas i kyrkan fast han gått ur?"

"Vår gamla pappa har dött. För några år sedan gick han ur Svenska kyrkan. Vi vill nog ändå ha en kyrklig begravning. Hur gör vi?"

Kategorier: Dilemmat 

Anneli Brage, bokningsenheten Svenska kyrkan i Umeå

ar1505b_annelibrage"När någon ringer för att boka kyrklig begravning kollar vi alltid om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Det blir allt vanligare att anhöriga inte vet om att deras åldriga mamma eller pappa har gått ur. Ofta blir de ganska chockade och kan säga något som "mamma som gick i kyrkan varje söndag". De ekonomiska skälen för att gå ur kyrkan har blivit vanligare, tror jag.

När det gäller begravningsceremonin är grundtanken alltid att respektera den avlidnes önskan. Om personen inte vill ha något med kyrkan att göra, ska den inte heller begravas i kyrklig ordning. Men om personen har gått ur kyrkan av andra skäl försöker vi ha en generös hållning.

Det är församlingsledaren som bestämmer om det ska hållas en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning eller inte efter att ha lyssnat på de anhöriga. Den som inte är medlem får i Umeå betala en fast taxa på 5 000-7 000 kronor för präst, musiker och eventuell lokal som inte är begravningskapellen."

 

Monica Hultman, begravningsombud i Umeå

ar1505b_monicahultman

"Jag tycker att man ska gå den döde personens vilja till mötes. Om man inom familjen har olika uppfattningar om vad den avlidne ville är det viktigt med lyhördhet för alla. Om er pappa gått ur kyrkan och ni tror att han ändå ville begravas i kyrkan ska ni absolut försöka tillgodose det. Ta gärna kontakt med Svenska kyrkan eller med mig för mer konkret information om vad som gäller.

För att undvika att hamna i en tveksam situation gäller det att vi skriver ner hur vi vill ha vår begravning, eller vågar prata med någon närstående. Det underlättar ju enormt för de anhöriga. Det är viktigt att komma ihåg att alla som är folkbokförda inom begravningshuvudmannens område har rätt till en plats på en kyrkogård, oavsett trostillhörighet.

Jag är ny som begravningsombud, utsedd av länsstyrelsen, men kommer att göra mitt bästa för att ta tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Jag kommer bland annat att träffa företrädarna för de olika trossamfunden i Umeå."

Senast uppdaterad: 22 oktober 2015

Dela

Begravning

Alla betalar en allmän begravningsavgift via skattsedeln. Den ger rätt till gravsättning, diverse transporter och en lokal för begravningsceremoni.

Medlemmar i Svenska kyrkan har även rätt till begravningsgudstjänst med präst och musiker.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!