Spira

Med kameran i Kamerun

Under julen 2014 åkte Karin Johansson till Kumba i Kamerun, där hennes kompis Layne arbetar för The Peace Corps. Det blev en kontrastrik resa med mycket skratt och gråt.

Kamerun ligger i Västafrika och har en engelsktalande region och en fransktalande region. Kumba, där Layne bor, tillhör den engelsktalande regionen. Det finns två olika varianter av engelska -"riktig" engelska, och pidgin, som kan sägas vara en förenklad engelska. De barn som går i skolan får lära sig "riktig" engelska. Såväl den statliga som den privata skolan har en avgift, men genom bidrag från staten kan de barn som bor på ett barnhem gå i den statligt finansierade skolan. Layne jobbar på ett av barnhemmen, Mah Di's Orphanage.

På Mah Di's Orphanage bor trettiofem barn. Den yngsta är nio månader och den äldsta är arton år. Föreståndaren för barnhemmet, Mah Di, vill inte berätta om barnens olika historier och hur de hamnat här, men några av de äldre berättar själva att det enda de vet är att de har blivit hittade utanför barnhemmet.

lasp1502d_kamerun

Trots de bristfälliga förhållanden som råder på barnhemmet har barnen det bättre än en del barn som bor med sina familjer. För de barn i Kamerun som föds med en funktionsnedsättning finns ingen hjälp att få, om inte familjen ställer upp - i Kamerun existerar inte vårdanläggningar som tar hand om barn i behov av extra hjälp. Inte heller existerar något sådant som ambulans, så om olyckan är framme gäller det att man befinner sig nära Kumbas enda sjukhus. Sjukhuset i Kumba är ett privat sjukhus och anses vara en av de bättre sjukhusen. På sjukhuset finns det fyra rum, ett för män respektive kvinnor, samt två privata rum som man kan få om man är beredd att betala lite mer.

lasp1502c_kamerun

Laynes kontor ligger i samma byggnad som sjukhuset. Hon delar kontoret med Kim från Holland, som arbetar för Needs for Children, NFC, en volontärorganisation från Holland. Genom bland annat NFC får barnen på barnhemmet möjlighet att besöka sjukhuset för regelbundna kontroller och om de är sjuka. Laynes och Kims samarbete har också gjort det möjligt att bygga en brunn på barnhemmet så att de kan få rent vatten. När vi besöker barnhemmet tittar barnen på filmen Spykids. Det finns en liten TV och kring den har barnen samlats men när de får se att vi har med oss ballonger glöms filmen bort. Det är svårt att beskriva den glädje som finns hos barnen och jag vill ta kort för att fånga den, men är försiktig -föreståndaren berättar att det har hänt att folk kommit till barnhemmet och påstått sig vilja använda bilderna till att samla in pengar, för att sedan ta pengarna själva. Att jag ändå tillåts ta några bilder beror på att jag är där med Layne.

Några timmar, och ett antal spruckna ballonger senare, vinkar vi hejdå. Barnen är fortfarande upptagna av ballongerna men några av de äldre barnen följer med oss ända tills vi får tag på en "moto" (moped, red. anm.) som kan köra oss in till stan.

lasp_1006e_integration

Vi hoppar på och säger hejdå. Barnen säger "vi ses". Jag hoppas att dom har rätt.

 

Dela

Kamerun

Huvudstad: Yaoundé

Befolkning: 22,25 miljoner

Språk: Franska och engelska

The Peace Corps: The Peace Corps är en amerikansk organisation som sänder ut volontärer till olika delar av världen.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!