Spira

Bild: Kristina Alfonsdotter

Säg förlåt och börja om!

Ett sätt att börja om är att be om förlåtelse
– Kyrkan är nog den enda platsen i samhället där vi tillsammans ber om förlåtelse varje vecka, säger Lars-Martin Nygren, präst i Tegs församling.

Relation och rytm. Sanning och förlåtelse. Det är ord som återkommer när Lars-Martin Nygren associerar kring verktyg för att börja om utifrån kristen tradition.

Allt börjar i "relation" - oavsett om det är vänskap, ett kärleksförhållande eller relationen mellan människa och Gud.

- Om en relation ska fördjupas måste vi leva i en form av sanning. Och där sanning finns måste det finnas förlåtelse, annars blir det outhärdligt, säger Lars-Martin, som betonar att det bara är i en förälskelsefas som någon kan vara enbart vacker och perfekt.

- Kärlek är att se någon som den verkligen är och då kommer alltid bristen fram.

Det gäller förstås även den egna bristen. Lars-Martin refererar till flera bibelberättelser där människor själva ser sin inskränkthet efter att mött kärleken från Jesus. Exempelvis Sackaios, tullindrivaren som klättrar upp i trädet för att se Jesus.

- Jesus säger: "Skynda dig ner, jag vill äta med dig, vara med dig!" Och då händer något med Sackaios.

Lars-Martin väjer inte för ordet synd. Visst kan det vara belastat och använt av kyrkan som maktfaktor för att hålla människor i schack, men synd i betydelsen att missa målet för sitt liv är fortfarande relevant.

- Alla människor har erfarenhet av att känna sig bristfälliga eller att ha gjort andra illa. Det är inget konstigt, och det kan vara en befrielse att få be om förlåtelse och börja om. Varje dag.

 

Vad händer sen då, när vi bett om förlåtelse?

- Ja, vad händer när jag bett min fru om förlåtelse? Jo, då kan förhoppningsvis relationen fördjupas och vi fortsätter att leva tillsammans. När vi ber Gud om förlåtelse och får förlåtelse kan vi få nya tankar och idéer om hur vi ska leva som människor.

Bön om förlåtelse är oftast individuell, men Lars-Martin påpekar att varje söndag samlas människor i kyrkor och ber tillsammans om förlåtelse, både för sådant vi gjort och sådant vi låtit bli att göra.

- I en så individualistisk tid som vår behöver vi även kollektivt be om förlåtelse, tycker han. Kanske kan det sakta gå upp för mig att om jag är i behov av förlåtelse, är du i behov av förlåtelse. Och så får vi ett synsätt där vi inser att vi alla är bristfälliga.

I den bästa av världar skulle en sådan gemenskap innebära att ingen behöver låtsas, utan att alla även kan dela sina tillkortakommanden.

Gudstjänsten är en del av veckans rytm där Jesus uppståndelse firas varje söndag och vi börjar om. Just rytmen är värd att bevara. Som någon uttryckt det: "Bevara ordningen så ska ordningen bevara dig."

Kyrkoåret har sin rytm, veckan har sin med vardag-helg och dygnet sin rytm.

- På kvällen kan jag blicka tillbaka och försöka få syn på var jag fått kärlek i dag - och hur jag svarat på den. Jag kan tacka och be om förlåtelse. Och nästa morgon får jag börja om.

Senast uppdaterad: 12 februari 2015

Dela

Lars-Martin Nygren, präst i Tegs församling.

Bild: Peter Lindegren

Bön om förlåtelse

Gud, du har älskat oss gränslöst
och vi har begränsat vår kärlek till dem som liknar oss.

Du har förlåtit oss gränslöst
och vi har satt en gräns för vad
vi kan förlåta.

Du har påmint oss om våra
lidande medmänniskor
och vi har vänt dem ryggen.

Förlåt oss våra synder och
befria oss från vår likgiltighet,
för Jesu Kristi skull.

Bön av Per Anders Sandgren, Svenska kyrkan Oslo

Tema: Börja om

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!