Spira

Sitt tyst eller sjung, bön har många språk

Sitta stilla med knäppta händer? Visst, men det finns många andra sätt att be.

Kategorier: Andlig friskvård 

Under kyrkornas bönevecka i januari går det att prova på flera sätt att be. I bönerummet på Frälsningsarmén finns målarfärger, skrivböcker och ljusbärare. Det är drop in-bön för den som vill be ensam och lunchbön och kvällssamlingar för dem som vill be tillsammans med andra.

Kyrkornas gemensamma bönevecka i Umeå 2016 startar lördagen den 23 januari och avslutas med gudstjänst i Vasakyrkan lördagen därpå. Bönerummet på Frälsnings-
armén har öppet varje dag mellan kl 7 och 22.

 

Måla

När orden inte räcker till kan det vara lättare att be med en pensel eller krita i handen. Lägg bort prestationskraven och låt en personlig bild få färg och form. Måla exempelvis något som ger en känsla av trygghet.

 

Läs en bön

Ibland är det skönt att be något som någon annan formulerat. Skillnaden mellan poesi och skrivna böner är riktningen, i en bön finns ett tilltal, ett "du". Med en skriven bön går det att börja med någon annans ord och fortsätta med sina egna.

 

Sitt tyst

Att sitta tyst och stilla på en kudde eller en stol kan bli en stunds meditation. Det utmärkande för kristen meditation är tanken att man sitter inför Gud som är kärleken.

 

Sjung en sång

Enkla sånger av tacksamhet riktade direkt till Gud är en av de äldsta böneformerna.

Exempelvis Taizésångernas enkla texter sjungs om och om igen och betonar bönens meditativa karaktär. Innehållet lever sedan kvar som en tyst bön.

 

Tänd ett ljus

Att tända ljus eller rökelse är sätt att involvera flera sinnen i andakten. Att tända ljus kan vara både ett synligt tecken på en bön och en ordlös bön i sig.

Senast uppdaterad: 10 december 2015

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!