Spira

"Gud är större och människan mer"

"Vi behöver se bortom schablonbilder för att verkligen få syn på varandra." Det skriver Kenneth Nordgren.

Kategorier: Krönika 

Hur bild och verklighet förhåller sig till varandra är en viktig fråga för kristen tro. Framför allt hur gudsbilder återspeglar eller fördunklar Gud; om de öppnar eller stänger för en större verklighet.

Eftersom Jesus blev människa är det okej med mänskliga bilder av Gud. Men för dessa gäller ett viktigt kom ihåg; de är just mänskliga bilder av en ogripbar verklighet.

Gudsbild och människosyn påverkar varandra. Hela tiden behövs reflektion om hur kristen tro på Jesus kan vägleda till en ärligare och djupare syn på varandra. I evangelierna pekar Jesus väldigt tydligt på mellanmänskliga möten som avgörande för livet. Vi behöver se bortom schablonbilder för att verkligen få syn på varandra.

Det är också viktigt att inte avfärda Gud utifrån snedvridna bilder som vi tror handlar om Gud när de egentligen uttrycker något annat.

En viktig insikt att bära med sig är denna: Gud är alltid är större än vad du tror, och en människa är alltid mer än vad du ser.

Senast uppdaterad: 7 september 2016

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!