Spira

Skrapar på bilden av Gud

Borde bilden av Gud som fader kastas på sophögen? Inte alls, men den behöver kompliceras och kompletteras, menar prästen Siv Olsson.

ar1603c_gudsbild

Den traditionella bilden av Gud som fader är så starkt förankrad att Gud för många ÄR fader. Ofta används även härskarepitet som herre och kung. Men att enbart förknippa Gud med maskulina bilder från ett patriarkalt samhälle är problematiskt på flera sätt, menar Siv Olsson, som leder en samtalsgrupp i Ålidhemskyrkan om feministteologi.

- Det befäster en bild av över- och underordning mellan könen, som strider mot den kristna människosynen där man och kvinna är jämställda, skapade till Guds avbild, säger Siv Olsson.

Hon menar att ensidigheten i språket i förlängningen också skymmer något av vem Gud är. Bilden av Gud blir som en avgud.

Att göra sig av med de maskulina bilderna är inte lösningen, inte heller att enbart komplettera med modersbilder av Gud "vi får passa oss så att vi inte låter Gud spegla bilden av en borgerlig kärnfamilj". I stället uppmanar hon till att skrapa på ytan.

- I det vi uppfattar som patriarkala bilder i Bibeln finns ömhet och omhändertagande, och modersbilderna är starka och tuffa. Det är inga vattentäta skott mellan dem, säger Siv Olsson och lyfter fram ett stycke i Jesaja, där Gud liknas vid en krigare och vid en födande kvinna, som båda kämpar.

Siv Olsson vill gärna komplettera bilderna av Gud med könsneutrala metaforer, till exempel från naturen, och Bibeln är full av dem - klippa, källa, ljus. Författare presenterar också nya bilder av Gud, som en varm blick (Ylva Eggehorn), ett verb (K G Hammar) och ett golv (Tomas Sjödin).

- Gudsbilder är något väldigt personligt. Vad som berör människor är olika, beroende på erfarenheter. Jag är själv väldigt förtjust i bilderna från Tomas Sjödin, som speglar en jordnära andlighet. En annan fin bild, som ofta glöms bort, är den i Nya testamentet av en kvinna som sopar golvet efter ett mynt hon förlorat. Gud som städerska!

Senast uppdaterad: 7 september 2016

Dela

Vilken är din bild av Gud?

Joel Hultdin, präststuderande och konstnär

ar1603b_gudsbild

Vilken är din bild av Gud?

- Jag tror på en viddernas Gud, en gränslös Gud som också är utomordentligt nära. Jag hämtar mina gudsbilder i naturen.

Varför då?

- Jag är utbildad jakt- och fiskeguide, och mitt hjärta är nära naturen. Någon har sagt att naturen är Guds ansikte utåt, ett himmelskt sken som gör Gud synlig. Där finns både storhet och närhet. I naturen slipper jag också maktanspråk och patriarkala strukturer.

Vad tycker du om traditionella bilder som fader och herre?

- Jag är själv pappa och tycker inte det finns något inbyggt negativt i fader, men ordet har genom historien påverkats av maktordningen och ligger nära herre. För mig hör inte Gud och maktspråk ihop. Samtidigt är Gud större än människan och det kan vara svårt att beskriva utan sådana uttryck, men jag tycker vi borde försöka.

Gudsbilder i Bibeln

Vind, källa, väverska, ljus, örn, moder, klippa...
Det behövs många bilder för att berätta något om Gud.

 

Yrke

Barnmorska
Psaltaren 22:10-11

Konstnär
Salomos vishet 13:1-3

Krukmakare
Jesaja 29:16, 45:9

Herde
Psaltaren 23:1

 

Relation

Mamma
Jesaja 49:15, 66:13

Pappa
Lukas 15:11

Vän
Jesaja 41:8

 

Natur och djur

Klippa
Psaltaren 62:8, 31:4

Soluppgång
Lukasevangeliet 1:79

Sol - ljus
Psaltaren 84:12

Vattenkälla
Jeremia 2:13

Fågel med starka vingar
Jesaja 31:5

Höna
Psaltaren 17:8
Matteus 23:37

Tema Normer

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!