Spira

Umeås religiösa får nytt forum för samarbete

Om Umeå drabbas av kris finns en ny resurs – Umeå interreligiösa råd, som också kommunen står bakom. När läget är lugnt ska rådet bygga relationer och skapa nätverk för att bryta fördomar.

- Det är jättespännande, säger Veronica Kerr (Kd), som tillsammans med Margareta Rönngren (S) är kommunpolitiker i gruppen med representanter för religiösa föreningar och trossamfund i Umeå.

Redan 2012 pratade kommunens krisgrupp Posom och Kyrkans stödgrupp om vikten av att få in ett multireligiöst perspektiv i arbetet.

- Det religiösa landskapet i samhället ser annorlunda ut i dag än för bara 15 år sedan, säger Mikael Åström från Kyrkans stödgrupp.

Grupperna tog initiativ till att samla företrädare för religiösa samfund och föreningar. Efter några träffar rann samarbetet ut i sanden, med undantag för "Vägra hata"-kampanjen 2015. I år beslutade kommunen att göra en nystart och skapa ett interreligiöst råd för krisberedskap, men också för att öka samarbete och förståelse. Den 27 september träffades nybildade Umeå interreligiösa råd för första gången.

- Ett syfte är att bryta fördomar och minska "vi och dom"-problematiken som lätt frodas när vi inte möts, säger Mikael Åström, som även hoppas på att rådet ska hitta på saker tillsammans, som föreläsningar, fester och manifestationer.

Politiker Veronica Kerr tycker att arbetet är ett erkännande av vad de religiösa samfunden betyder i samhället. Kommunen samarbetar med andra aktörer i föreningslivet, men trossamfunden glöms lätt bort.

- Religiösa samfund är en stark kraft när det till exempel gäller hemlösa eller tiggare, säger hon.

Senast uppdaterad: 28 oktober 2016

Dela

Inbjudna...

... till Umeå interreligiösa råd

Buddhistiska föreningen, EFS, Equmeniakyrkan, Eritreanska församlingen, Etiopisk-Ortodoxa kyrkan, Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Islamiska föreningen, Judiska föreningen, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Pingstkyrkan, Sjundedags adventistsamfundet, Svenska kyrkan.

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!