Spira

”Och vad är nytt?”

Som ett provrum, men inte för kläder utan för tankar. Så vill Helena Aldereon och Liza L Lundkvist att samtalskvällarna i församlingsgården ska vara. Precis som Martin Luther kopplar de samman mat med prat om livets stora frågor.

Hemma hos Martin Luther och Katharina von Bora var det ofta trångt kring matbordet. Där kunde ett 40-tal personer samlas - familj, släktingar, kollegor, studenter och behövande - som åt och pratade om allt mellan himmel och jord. Det Luther bidrog med i samtalet skrevs ner av studenter och kollegor.

Bland Martin Luthers citat valde diakoniassistent Helena Aldereon och präst Liza L Lundkvist ut sju stycken och fördelade dem på lika många samtalskvällar.

- Vi valde citat som inte enbart är enkla utan också lite utmanande, säger Liza.

För att få igång samtalet kring bordet kunde Luther kasta ur sig frågan "Vad är nytt?" Så inleds också samtalen i församlingsgården Öst på stan, med en runda om dagsläget bland deltagarna.

Maten de tuggar på under tiden är kopplad till Luthercitatet, till exempel livssymbolen ägg och det lilla men kraftfulla chiafröet till samtalskvällen om skapelsen.

- Samtalen har blivit helt fantastiska. Helt öppna, utan rätt och fel och med en trygghet i rummet att berätta om allt möjligt, säger Helena.

- I samtalen blir det tydligt att livsfrågorna och gudsfrågorna är intimt sammanvävda, säger Liza.

Under samtalskvällen kastar Helena och Liza ibland in frågor som utmanar och leder bort från de enkla svaren. Som "Om du ser Gud i naturen, vad säger då naturkatastrofer om Gud?"

- Deltagarnas olikheter är också viktiga i samtalet och skapar en brottning, säger Liza och betonar att grunden i samtalet måste vara respekt och öppenhet.

- När jag inte håller med någon är det viktigt att fråga - hur tänker du? Det visar intresse och respekt och hjälper personen att formulera sig.

Samtalskvällarna har fått namnet "Det livsviktiga bordssamtalet" och vikten av öppna samtal om livsfrågor är Helena och Liza överens om.

- Jag lär känna andra, men också mig själv när jag tar ställning till vad de säger. Jag lär mig att respektera olikheter, säger Helena.

- Jag kan ibland känna ett krav att ha färdiga åsikter om allt möjligt. Det är viktigt att i stället få provtänka, få vara i växt och förändras, säger Liza.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

En kortlek med frågor för bordssamtal finns i Svenska kyrkans webbshop.

Provtänk med citat:

"Hela skapelsen är som denallra underbaraste bok ellerbibel, där Gud beskrivit ochmålat av sig själv.

 

"Man tjänar Gud även genom attgöra ingenting, ja kanhända såmer än på annat sätt. Därför harhan särskilt strängt påbjuditsabbatens helgd."

 

"Gud är en glödande bakugn,full av kärlek, som räckerfrån jorden ända upp ihimlen."

 

"Kättare är nyttiga.Vi vet inte hur bradet är för oss att hamotståndare."

 

"Det, varvid du fäster ditt hjärtaoch varpå du förlitar dig är iverkligheten din Gud. En Gudkallas det, som man väntar alltgott av och som man i sin nöd tarsin tillflykt till."

Tema: Bordssamtal

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!