Spira

Arezo letar hem till tonåringar i Umeå

Arezo är ett nytt nätverk som kämpar för att ungdomarna från Afghanistan ska få bo kvar och fortsätta skolan i Umeå, fast de fyller 18 år.

När ensamkommande ungdomar fyller 18 år förlorar de sina gode män och måste lämna sina hvb-hem, där många bott 1,5 år. I flera fall innebär det flytt från stan.

- På själva 18-årsdagen flyttas de till en ledig markering i migrationsverkets datasystem. Helt slumpmässigt, utan hänsyn till nätverk eller relationer, säger Christina Hultdin, en av initiativtagarna till nätverket Arezo som bildades i februari.

I Umeå uppskattar Arezo att 130 ungdomar fyller 18 år under 2017.

- Vi försöker ragga familjer som kan ta emot tonåringar hemma, men vi vill även sprida opinion. Jag tror det är många som inte vet hur flyktingmottagandet kan gå till.

Christina och Torbjörn Hultdin har tagit emot Farid Tavassoli som inneboende. Han skulle flyttas till Boden när han fyllde 18 år, trots att hans lillebror bor i Umeå.

- Vi behöver varandra! Nu känner jag mig varmare, som jag är del i en familj, säger Farid.

Farid berättar att många ungdomar mår dåligt av väntan.

- Alla ungdomar är oroliga och nervösa. Vi vill bli nånting, men många kan inte sova och klarar inte skolan. Det är väldigt bra att flytta till en familj, säger han.

Den som inte kan ta emot en ungdom på heltid hemma kan gärna bli vän-familj via Vän i Umeå, tipsar Christina.

- Det är inte farligt att ta emot de här ungdomarna i sitt liv. Det är jättefina människor!

Arezo är dari och betyder hopp, önskan. Arezo hette också en flicka som försvann under flykten. Hennes bröder bor nu i Umeå.

Dela

Farid Tavassoli och Omid Alami håller Arezos skylt under en manifestation för ensamkommande ungdomar i Umeå. Arezo betyder hopp, önskan på dari.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!