Spira

– Ingenting är hopplöst och det går alltid att finna en utväg säger Berit Nordenstam, pensionerad sjuksköterska som leder studiecirkel för anhöriga till dementa Bild: Peter Lindegren

Berit hjälper anhöriga till demenssjuka att dela erfarenheter

– Ingenting är hopplöst och det går alltid att finna en utväg.
Berit Nordenstam, pensionerad sjuksköterska, leder en studiecirkel för anhöriga till dementa.

Kategorier: Eldsjälen 

Studiecirkeln drivs av Demensföreningen i Vuxenskolans regi.

- Tyngdpunkten ligger på samtalet mellan deltagarna, säger Berit Nordenstam. Det är de själva som delar med sig av sina erfarenheter. De som haft någon som varit sjuk länge har råd till dem som nyligen drabbats av de bekymmer som sjukdomen medför.

Gruppen består av sju-åtta personer, både de som vårdar en anhörig hemma och de som har den sjuke på ett boende.

Innan Berit gick i pension som sjuksköterska arbetade hon sex år med människor med demens.

- Jag kan bidra med erfarenheten från mitt arbete. Ibland kan jag förklara varför både den sjuke och den anhöriga reagerar som de gör. Det är inte lätt att vårda en familjemedlem, det var ju inte så de hade tänkt sitt liv tillsammans. Tyvärr blir ofta bekantskapskretsen mindre och ensamheten större.

Berit älskade sitt arbete med demenssjuka. Jobbet gav henne en annan syn på möjligheterna att hjälpa drabbade och anhöriga. Ett positivt bemötande är bland det viktigaste man kan ge.

- Det skapar en öppning och trygghet, säger Berit Nordenstam.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Samtal om demens

Studiecirkeln pågår terminsvis med träffar varannan vecka. Anmälan till ordförande i demensföreningens styrelse.
Varje cirkel består av 7-8 deltagare.

demensforbundet.se

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!