Spira

Hur röstar jag rätt i kyrkovalet?

”Jag skulle vilja rösta i kyrkovalet, men får snudd på ångest inför att välja rätt. Hur vet jag vad jag ska välja? ”

Kategorier: Dilemmat 

Jessika Wide, statsvetare och forskare svarar:

ar1704b_jessika_wi"Försök hitta information om alternativen du har och acceptera att det kanske inte finns någon grupp som tycker som du i alla frågor. Fundera på vad du vill prioritera - kanske en särskild fråga eller en viss kandidat du tycker är bra.

När du skaffar informationen, se då inte bara på vad grupperna vill jobba med framöver utan också vad de stått för under den senaste perioden.

Det går inte att objektivt säga vad som är rätt och fel att rösta på. Att rösta rätt handlar kanske framför allt om att du röstar som du själv vill, inte som någon annan säger åt dig. Kom ihåg att du inte kan förutse allt gruppen kommer att göra under mandatperioden. Kanske händer det saker i omvärlden som påverkar den i en oväntad riktning.

Ett val är en möjlighet att påverka, vare sig det är en förening, Svenska kyrkan eller hela landet. Det är stort att rösta! Demokrati bygger på deltagande, annars riskerar det att bli en elitgrupp som styr, men det kräver en del tid och engagemang av den som röstar."

 

Kalle Grill, filosof och forskare svarar

ar1704b_kalle_gr"Ta känslan av ångest på allvar! Den visar att saker är viktiga, både omvärlden och ditt eget liv. En samtalspartner, exempelvis en filosof, kan hjälpa dig att bena ut vad som väcker ångesten och skapa mer ordning i dina tankar.

I varje stund gör du val som formar ditt liv. Att få ångest inför ett beslut kan handla om att själva sakfrågan är viktig, till exempel att du kommer att påverka hur kyrkan styrs. Men det kan också handla om att du förstår, kanske omedvetet, att detta är ett i en serie av val som tillsammans formar ditt liv.

Filosofer är i stort sett överens om att det finns rätt och fel val, men ger olika svar på hur man kan tänka. Vissa fokuserar på konsekvenserna. Hur blir det i längden om jag röstar på den här personen? Andra utgår från handlingsregler, till exempel att inte rösta på någon de inte tycker är moraliskt acceptabel.

Förbereda dig genom att lära känna både din omvärld och dig själv. Hur påverkar ditt val din omgivning? Titta också inåt och hitta vägledning utifrån dina egna värderingar."

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Kyrkovalet

Du kan rösta på tre olika sätt:

Brevrösta med hjälp av brevröstningspaket

Förtidsrösta från den 4 september

Rösta på valdagen den 17 september i din vallokal.

 

Läs mer:
svenskakyrkan.se/umea/kyrkoval

Kyrkovalet 2017

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!