Spira

Förra kyrkovalet valdes dessa personer som ledamöter i Umeå kyrkofullmäktige. Vilka som tar plats 2018-2021 beslutas efter årets kyrkoval den 17 september Bild: Peter Lindegren

Kyrkoherden eller fullmäktige? Vem bestämmer egentligen?

Vem bestämmer, kyrkoherden eller fullmäktige? Båda två och många fler, är nog svaret.

Kategorier: Kyrkovalet 2017 

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det betyder att du som medlem kan påverka beslut genom att engagera dig på olika sätt och genom att rösta i kyrkovalet vart fjärde år.

I kyrkovalet väljer du vilken grupp och vilka personer du vill ge förtroendet att styra kyrkan de kommande åren. Utifrån hur många röster nomineringsgrupperna i Umeå får fördelas de 53 platserna i kyrkofullmäktige. Senaste valet fick sju grupper mellan 2 och 19 platser vardera.

Fullmäktige träffas två gånger per år, och beslutar då främst hur kyrkans pengar ska användas. De utser också ett kyrkoråd, som sköter ruljangsen mellan mötena, lite som regeringen i relation till riksdagen.

Kyrkoherden då? Jo, det är den högsta chefen lokalt, ungefär som en vd eller generaldirektör. Kyrkoherden är alltid präst och ansvarar för verksamheten i församlingarna. Till sin hjälp i Umeå har kyrkoherden Kenneth Nordgren en ledningsgrupp med församlingsherdarna och andra chefer.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Ordlista

Nomineringsgrupp = Kyrkans motsvarighet till partier i kyrkovalet.

Kyrkoavgift = Medlemsavgiften som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar. Den är grunden i kyrkans ekonomi.

Församling = Svenska kyrkans enhet på lokala planet. Den grundläggande uppgiften är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Pastorat = En samverkansform där flera församlingar arbetar gemensamt kring ekonomi, personal och fastigheter. Ett pastorat har en kyrkoherde som chef. Svenska kyrkan i Umeå består av sex församlingar med Umeå pastorat som officiellt namn.

Kyrkoherde = Den präst i ett pastorat som är högste chef och leder verksamheten. I Umeå är det Kenneth Nordgren.

Kyrkofullmäktige = Högsta beslutande organ i pastoratet. Hit väljer medlemmarna ledamöter via kyrkovalet. I Umeå har fullmäktige 53 platser. Ordförande är Georg Andersson.

Kyrkoråd = Pastoratets styrelse, som väljs av kyrkofullmäktige. I Umeå består kyrkorådet av tretton ledamöter och leds av ordförande Leif Hognert.

Församlingsråd = Fungerar som församlingens styrelse. I Umeå finns sex församlingsråd.

Kyrkovalet 2017

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!