Spira

Livsviktigt att översätta Bibeln

Jag minns den gamla vinylskivan med serienamnet "His Master's Voice" med en hund sittande vid en grammofon.

Kategorier: Krönika 

En symbol för att lyssna in en känd röst trots raspig inspelning. Så är det med Guds tilltal. Uppspelningens kvalitet kan vara både si och så ibland, men Guds röst går att känna igen för den som lyssnar till Bibelns ord. Så tror jag att Martin Luther tänkte, och detta är bärande än i dag 500 år senare.

"Sola Scriptura" - endast Skriften. Så sammanfattas ett av reformationens huvudbudskap. Martin Luther lyfte fram Bibelns ord som vägledande och avgörande för frågor om mänskligt liv i den kristna trons ljus. Inte de tolkningar som uttryckte mera av kyrkans medeltida makt och prakt än ett befriande tilltal. Luther ville ge människor en möjlighet att lyssna in levande ord från levande Gud. Därför blev det livsviktigt för honom att översätta Bibeln till folkspråket, alltså tyska.

Och som han gjorde det. Fredlös och bannlyst översatte han Nya testamentet på tio månader i borgen Wartburg. Han gjorde allt för att inget skulle hindra den som ville lyssna till Guds ord.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Kyrkoherde Kenneth Nordgren

Bild: Lina Eriksson

Bibelordet

"De heliga skrifterna;de förmår ge dig den kunskap du behöver."

2 Timotheosbrevet, kapitel 3, vers 15

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!