Spira

Åtta nomineringsgrupper ställer upp i årets kyrkoval till Umeå kyrkofullmäktige. Bild: A A

Snabbguide: 8 kandidater om 7 valfrågor

Ny kyrka på Tomtebo? Största utmaningen för diakonin? Det svarar lokala företrädare för åtta grupper på i Spiras stora snabbguide.

Kategorier: Kyrkovalet 2017 

1. Vad skiljer er från andra grupper?

Socialdemokraterna:

Vi vill stärka de sex församlingsrådens roll i pastoratet och arbeta för en öppen folkkyrka med starkt medlemsinflytande.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Posk:

Vi är partipolitiskt obundna och alla på listan är förankrade i församlingslivet.

Centerpartiet:

Vi är ett folkrörelseparti med medlemmar i en åsiktsgemenskap, som förenas med Svenska kyrkans trosgemenskap.

Levande kyrka, Kristdemokrater i Svenska kyrkan:

Vi är en helt opolitisk grupp, trots namnet, med personer som är aktiva i kyrkan.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

Vi betonar solidaritet med skapelsen och kommande generationer.

Borgerligt alternativ:

Vi är en partipolitiskt obunden grupp med borgerliga värderingar.

Frimodig kyrka:

Vi är en bibelförankrad och trosinriktad rörelse. Vi vill att Svenska kyrkans bekännelse till Jesus ska vara klar och tydlig.

Sverigedemokraterna, SD:

Vi är en grupp med socialkonservativ inriktning.

 

2. Tre saker ni vill prioritera kommande år i Umeå!

S:

 • Att fler väljer att döpa och konfirmera sig.
 • Ökade ideella insatser i kyrkans verksamheter
 • Påskynda byggandet av en ny församlingsgård vid stadskyrkan.

POSK:

 • Hitta former för diakonalt samarbete i pastoratet.
 • Möjliggöra ökat ideellt engagemang.
 • Utveckla arbetet med ungdomar före konfirmationsåldern.

C:

 • Diakonala arbetet med diakonicentral, strateg och satsning på ideella.
 • Förnya gudstjänsten genom att engagera fler och skapa fler mötesplatser.
 • Barn- och ungdomsarbetet genom ledarutbildning och fler läger.

Levande kyrka:

 • Gudstjänsterna och att fler blir delaktiga i dem.
 • Barn- och ungdomsverksamheten, som är grunden för framtiden.
 • Att bygga en kyrka på Tomtebo.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

 • Att ta ansvar för ett hållbart, hyggesfritt skogsbruk.
 • Att rädda Bottenviken, världens mest förorenade grunda innanhav.
 • Att fortsätta försoningsprocessen med samerna som påbörjats med Vitboken.

Borgerligt alternativ:

 • Värna gudstjänstlivet och kyrkans konstnärliga uttryckssätt.
 • Motverka centralisering i kyrkan.
 • Verka för att kyrkan ska bli en bra arbetsplats med tydligt ledarskap.

Frimodig kyrka:

 • Gudstjänsten ska stå i centrum, inte verksamheten.
 • Möta andlig längtan med bibelförankrad undervisning.
 • Utveckla och samordna det diakonala arbetet i pastoratet.

SD:

 • Värna kyrkans traditioner och ställning som kulturbärare.
 • Bejaka kristna värderingar och traditioner.
 • Ta ställning för kristna som förföljs i världen.

 

3. Vilket beslut under senare år speglar bäst den kyrka ni vill se?

S:

Vi har länge drivit frågan om avgiftsfri barn- och ungdomsverksamhet och har nu fått gehör för det.

POSK:

Satsningen på miljödiplomeringen av pastoratet, som sätter kyrkans ansvar för människor och miljö i centrum.

C:

Vår matservering till asylsökande i Backengården samt vinterhärbärge och aktiviteter för barn till utsatta EU-medborgare.

Levande kyrka:

Vår satsning på konfirmandarbetet i Umeå, med ett brett och gemensamt utbud av exempelvis läger med låg deltagaravgift.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

Att vi har påbörjat en miljödiplomering och att maten som serveras i kyrkans lokaler ska vara Fairtrade och Kravmärkt.

Borgerligt alternativ:

Den nya församlingsgården på Backen och en ny församlingsgård i Umeå stadsförsamling är viktigt, för att stärka församlingarna.

Frimodig kyrka:

Beslutet att ta ansvar för asylsökande och EU-migranter, framför allt deras barn.

SD:

Som ny grupp är det svårt att svara på.

 

4. Hur kan kyrkan bidra till ett bättre Umeå?

S:

Genom att vara en stark röst för utsatta människor och bidra till fler gemensamhetsskapande aktiviteter, till exempel för EU-migranter och ensamma äldre.

POSK:

Genom att fler hittar församlingsgemenskap, växer som människor och blir resurser för andra. Kyrkan ska ta ställning för solidaritet och bjuda på kulturupplevelser.

C:

Genom att vara en mötesplats för alla åldrar som vill dela tro och liv, vara en kulturarrangör, ge möjlighet till engagemang och ge stöd till utsatta.

Levande kyrka:

Genom att vi arbetar bland alla åldrar, finns på sjukhus och universitet, stöder utsatta, ger sjukskrivna chans till praktik, och mycket mera.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

Genom att vara en öppen kyrka och en aktiv part i att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Utöka det diakonala arbetet, till exempel Vän i Umeå.

Borgerligt alternativ:

Genom att våga vara kyrka. Värna församlingarna och vara en plats för stöd och hopp. Satsa på besöksverksamhet för äldre och undervisning för alla åldrar.

Frimodig kyrka:

Kyrkan kan erbjuda en livgivande gudstjänstgemenskap. Det diakonala arbetet kan få alla att känna sig sedda och respekterade. Vi menar också att bönen är viktig för Umeå.

SD:

Vi vill ha ökad synlighet, starkare närvaro och finnas där människor finns. Vi vill stärka det sociala kapitalet - att människor kan lita på varandra.

 

5. Vill ni bygga en kyrka på Tomtebo?

S:

Ja, vi måste öka kyrkans närvaro på Tomtebo och Tavleliden.

POSK:

Ja, det kan finnas underlag för det.

C:

Ja, det bor så många människor där som vi inte når.

Levande kyrka:

Ja, absolut! Det är den enda stora stadsdel som saknar kyrka.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

Det har vi inte tagit ställning till än.

Borgerligt alternativ:

Om det finns underlag och är ekonomiskt underbyggt.

Frimodig kyrka:

Ja, en gudstjänstfirande församling behöver en lokal.

SD:

Om det motverkar centralisering av kyrkan bygger vi gärna om efterfrågan finns.

 

6. Borde det bli fler församlingar i Umeå, t ex Ersboda?

S:

Kanske. Frågan måste drivas av medlemmarna i området.

POSK:

Ja, om de berörda vill. Det är rimligt där det finns en livaktig gudstjänstfirande församling.

C:

Ja, det ligger i linje med vårt tänkande om lokalt inflytande och engagemang.

Levande kyrka:

Ja, om det finns önskemål från de aktiva.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

Det har vi inte tagit ställning till än.

Borgerligt alternativ:

Om det finns underlag och är ekonomiskt underbyggt.

Frimodig kyrka:

Nej, vi har svårt att se vinsten med detta. Risken är att administrationen ökar.

SD:

Fler församlingar är inget självändamål. De måste vara livskraftiga.

 

7. Vad är största utmaningen för diakonin, kyrkans sociala arbete i Umeå?

S:

Vi behöver höja beredskapen för oförutsedda, resurskrävande insatser i samarbete med kommunen och ideella föreningar. Vi vill öka satsningen på Öppen gemenskap.

POSK:

Samverkan kring EU-migranter och människor i hemlöshet och utsatthet och att möta behoven hos ensamma gamla människor. Det behövs också fler ideella.

C:

Att hitta vägar att engagera fler ideella och fortsätta samarbeta med kommunen för utsatta människor.

Levande kyrka:

Att erbjuda gemenskap och uppgifter till de allt fler äldre i pastoratet. Att uppmuntra oss alla till en diakonal inställning så att arbetet mångfaldigas.

Miljöpartister i Svenska kyrkan:

Arbetet för alla människors lika värde.

Borgerligt alternativ:

Att våga vara kyrka och inte konkurrera med annan social verksamhet. Att utöka den uppsökande verksamheten för äldre och vara en öppen kyrka för ungdomar.

Frimodig kyrka:

Vi står inför stora utmaningar med ensamhet bland äldre, arbetslöshet och utanförskap. Vi ska inte ta över kommunens ansvar, men komplettera det. Människor måste bli sedda.

SD:

Att synas och möta människor där de finns, inte minst i dagens stressade samhälle.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Ladda hem uppslaget

ar1704b_valfragor

Hela denna webbsida finns som lättläst uppslag i papperstidningen. Finns att hämta i kyrkorna. Eller ladda ner som pdf genom att klicka på bilden!

Nominerade i kyrkovalet

Partierna i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper.

Till kyrkofullmäktige i Umeå ställer åtta nomineringsgrupper upp.

Totalt ska de dela på 53 platser, så kallade mandat.

Till stiftsfullmäktige och kyrkomötet finns fler grupper att välja mellan.

Se grupper och personer på: svenskakyrkan.se/vem-kan-jag-rosta-pa

Talespersoner för grupperna

ar1704b_roland_jo

Roland
Samuelsson,
Social-
demokraterna
18 mandat

 

 

ar1704b_annika_viAnnika Vikström,
Posk
18 mandat

 

 

 

 

ar1704b_monika_saMonika Sandström,
Centerpartiet
5 mandat

 

 

 

ar1704b_thorbjörn_arTorbjörn Arvidsson,
En levandekyrka,
Kristdemokrater i Svenskakyrkan
4 mandat

 

 

ar1704b_jan_beJanBergström,
Miljöpartister i Svenskakyrkan
3 mandat

 

 

 

ar1704b_eva_miEwa Miller,
Borgerligt alternativ
2 mandat

 

 

 

ar1704b_elisabteh_liElisabeth Lindahl,
Frimodig kyrka
2 mandat

 

 

 

ar1704b_peter_niPetter Nilsson,

Sverige-
demokraterna
0 mandat (ny grupp)

Träffa kandidaterna

Valhearing med moderator Ola Nordebo

Söndag 10 september kl 18.00,

Tegs församlingsgård, Jägarvägen 16.

Välkommen!

Kyrkovalet 2017

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!