Spira

Vad är ett bra samtal?

Spira frågar: Hur skapas ett bra samtal?

Helena Drugge, som är med i en skönlitterär bokcirkel.

- Ett bra samtal är när det får vara sant, ömsesidigt och handla om livet, precis som livet är. Ett stilla samtal med en god vän är bland det bästa jag vet.

Hur skapar man ett bra samtal?

- Ordna för samtal genom att avsätta tid för just det. Välj en plats där inget annat stör. I vår bokcirkel äter vi först en bit mat och pratar om allt möjligt. Sedan vidtar boksamtalet där vi hjälps åt att dela på tiden. Då får jag sätta ord på hur boken berör mig och mina erfarenheter. Jag överraskas ofta av de andras reflektioner. Framför allt upptäcker jag hur mycket vi människor har gemensamt. Gruppen är en stor rikedom.

Har du något tips till den som längtar efter sådana samtal?

- Försök svara uppriktigt när någon frågar någonting. Det finns gott om tillfällen till övning i vardagen. Kanske kan du också våga ställa en ärlig fråga och stanna kvar för att lyssna på svaret.

 

 

Britt Holmgren, som deltar i en teckenspråkig kyrkvärdsgrupp.

- Det är att försöka förstå varandra och visa respekt för olikheter. I vår grupp säger vi exempelvis inte "nej, det där tecknet är inte rätt". Vi stöttar varandra. Om någon tycker att något är svårt att göra uppmuntrar vi den personen.

 

Vad pratar ni om i er grupp?

- Om gudstjänsterna vi ordnar och hur texterna ska översättas till teckenspråk. Vi kommer också ofta in på andra frågor, livsfrågor, som inte direkt har med gudstjänsten att göra. Jag tror det är något som ingår i den döva kulturen, att vi glider iväg när vi pratar om något!

 

Kyrkvärdsgruppen består av fyra kyrkvärdar, en präst och en diakoniassistent som träffas för att planera teckenspråkiga gudstjänster.

Senast uppdaterad: 12 december 2017

Dela

Helena Drugge

Bild: Spiras redaktion

Britt Holmgren

Bild: Spiras redaktion

Tema: Bordssamtal

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!