Spira

Anna Wergens hittade andra att tala med i en katekumenat-grupp i Ålidhemskyrkan. Bild: Ulrika Ljungblahd

Anna hittade språk för andlighet och tro

Anna Wergens saknade ett sammanhang att prata om livets stora frågor. I Ålidhemskyrkan mötte hon andra med liknande längtan. Under hösten startar fler samtalsgrupper i samma anda.

Första gången Anna hörde talas om katekumenat var under en gudstjänst för fyra år sedan. Sonen skulle börja sin konfirmationsläsning och prästen Annica Dageryd tipsade om en samtalsgrupp i kristen tro. "Det börjar med en längtan…" var underrubriken. Anna anmälde sig direkt.

- Det var något sådant som jag sökt, en möjlighet att prata om tro på ett informellt sätt, berättar hon.

Visserligen lät ordet katekumenat konstigt och svårt, men det visade sig vara precis tvärtom - öppet och förutsättningslöst. Ungefär varannan vecka träffades gruppens sju-åtta personer för att prata om tro och liv utifrån sina egna frågor och erfarenheter. Här förekom inga kommentarer som "Oj, vad djupt det blev nu då, vi pratar om något annat", som Anna mött i andra sammanhang. Kristen tro var inte heller tabu, utan deltagarna delade ärligt med sig av tankar och känslor. Olika ålder, kön och bakgrund av tro och kyrkliga sammanhang, berikade samtalen.

- Vår gemensamma längtan efter samtalen och en längtan efter Gud skapade en väldig gemenskap i gruppen. Vi möttes som människor och lade bort den yta man ofta visar upp. Där var jag inte jurist, utan bara Anna.

 

Reflekterar över sitt liv

Samtidigt som konceptet katekumenat bygger på deltagarnas frågor, följer det en tydlig form. Delandet är viktigt, men även övningar, som att skriva ner vad som gör att jag känner mig levande och vad som får mig att känna det motsatta. För Anna blev träffarna också en övning i att sätta ord på andliga erfarenheter och frågor.

Efter året som katekumen fortsatte Anna Wergens i en grupp i så kallad "ignatiansk anda". Det är en andlighet som bygger på Ignatius av Loyolas övningar från 1500-talet och som kortfattat går ut på att hitta Gud i det vardagliga.

- Tron är något levande, inte något för vissa specifika tillfällen. Man får hjälp att reflektera över sin dag, vecka och sitt liv.

För Annas del innebar åren med samtalsgrupperna en förankring och fördjupning av tron.

- Jag känner mig också som en del av det kyrkliga sammanhanget på ett helt annat sätt, säger Anna, som var deltidstjänst-
ledig från Brottsoffermyndigheten under våren för att vikariera som diakoniassistent på Teg. I jobbet ingick samtal, andakter och besök på Svenska för invandrare.

När nya katekumenatgrupper startar höstterminen 2018 kommer Anna att vara "medvandrare" som en hjälpledare kallas i katekumenat-sammanhang.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Dela

Hallå där...

Samordnare Mats Pelo, vad är typiskt för katekumenatet?

- Träffarna utgår från deltagarnas frågor. Det finns ingen kursplan eller lärobok. Vi pratar inte om kyrkohistoria eller inventarier utan om insidan.

 

Ibland jämförs det lite med en vandring?

- Ja, men det är inte en vandring där man kan finna Gud i slutet av vandringen, utan mer att upptäcka att Gud varit med hela vägen.

 

Hur används Bibeln?

- Vi betraktar Bibelns berättelser som heliga berättelser. Men deltagarnas livsberätteler är också heliga. Så min berättelse möter din berättelse som möter Guds berättelse.

 

För vem passar katekumenatet?

- Den som har en längtan efter att veta mer om kristen tro och är beredd att satsa tid under ett helt läsår på det!

Kate-kume-vad?

Katekumen är grekiska och betyder en person som genomgår undervisning. Ordet användes i fornkyrkan för den som var på väg in i kyrkan och fick undervisning före sitt dop. På senare år har det blivit vanligt även inom Svenska kyrkan.

Hösten 2018 startar flera nya grupper i Umeå. Läs mer: svenskakyrkan.se/umea/andlighet

Gå en kurs i höst

Träffa nya vänner, lär sig något nytt eller prata om kristen tro. Här hittar du  höstens kurser 2018 inom Svenska kyrkan i Umeå.

Tema: På kurs

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!