Spira

Dilemmat: "Hur kan Jesus som förebild hjälpa mig i valet?"

”Jag försöker leva med Jesus som förebild. Hur kan det hjälpa mig på valdagen den 9 september?”

Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap:

"Det kan hjälpa dig att våga tänka stort! Fundera på de ideologiska frågorna - människosyn och vilken typ av samhälle du vill ha. Hitta sedan ett parti som stämmer med det du tycker.

Vi lever i en turbulent tid där många känner osäkerhet. Negativa känslor som missnöje och oro riskerar att styra hur människor röstar, vilket gynnar populism och högerextrema rörelser.

Visst kan det bli fel när religion och politik blandas och på systemnivå måste man hålla isär dem. Politik bygger på diskussion, medan religion inte alltid kan ifrågasättas. Men på individnivå kan religionen vara en viktig riktlinje för hur man ser på människan och samhället.

Min uppfattning är att Jesus stod för en stark solidaritet och såg till de utsatta. Valrörelsen handlar mycket om att jag själv ska gynnas av min röst. Att rösta med Jesus som förebild kan handla om att göra tvärtom - flytta fokus från sig själv till andra människor."

 

Kenneth Nordgren, kyrkoherde i Umeå:

"Det kan både hjälpa dig och göra det svårare! Fundera på vad du menar att Jesus står för. Vad är viktigast i hans budskap? Vad kan du dra för slutsatser av det?

För mig är Jesus en förebild i ett förstadium, när jag formulerar grundläggande principer och formar min ideologi, inte när jag väljer parti. Jag tror inte att Jesus kan kopplas till något särskilt parti. När Jesus levde identifierade han sig inte med något av de dåtida partierna, utan var helt egen. Han uppmanade människor till att tänka själva och handla utifrån hjärta och samvete, inte vana eller hierarkier eller rådande kultur. Att följa Jesus kan handla om att gå emot den allmänna trenden att rösta utifrån egenintresse.

I min tolkning handlar denna valrörelse mycket om gränssättning, bland annat när det gäller EU och migration. Där blir Jesus oerhört utmanande eftersom han alltid går på tvärs och river gränser mellan rätt och fel, vi och de, innanför och utanför."

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!