Spira

Krönika: "Att möta dig ger större bild av Gud"

Att tala tro som vuxen blir intressant när jag inser att det handlar om MIG. Vad händer med mig när jag läser Bibelns texter? Vilken gudsbild har jag? Vågar jag vara ärlig inför Gud?

För mig handlar pedagogiskt arbete i kyrkan om att tillsammans utforska vad det innebär att vara människa, i relation till Gud och mina medmänniskor. Att närma oss tro och liv genom att skriva, läsa, måla, sjunga, meditera och prata.

Ett kristet liv handlar om relationer med Gud och andra människor. Och relationer kräver underhåll. Sådant behöver jag hjälp med. Det kan vara att gå i gudstjänst, delta i en retreat, i en samtalsgrupp eller pilgrimsvandra. Det är lättare och roligare att göra saker med andra, även om det krävs lite större mod!

Vi vuxna lägger ofta stort fokus på prestation, vi tror inte att vi har något att bidra med, om vi inte har en massa faktakunskap. Men när vi upptäcker att vi är på en gemensam resa, då förstår vi att allas bidrag är viktiga. Att möta dig ger mig en större bild av vem Gud är och vad livet kan vara.

Vi saknar ibland ett språk för det heliga. När vi finner språket kan vi också finna det heliga i vardagen.

En övning som jag deltagit i för att prata om Guds och människors kärlek är lånad ur boken "Kärlekens fem språk" av Gary Chapman. Han beskriver tid, gåvor, bekräftande ord, tjänster och fysisk beröring som fem olika språk för kärlek. Vi deltagare fick fråga oss: Hur visar jag kärlek och hur vill jag helst ta emot kärlek? Kanske kan den kunskapen om mig själv hjälpa mig att upptäcka Guds kärlek. Om mitt kärleksspråk är tid, kanske jag behöver avsätta tid för bön och bibelläsning. Om mitt kärleksspråk är bekräftande ord kanske jag behöver sammanhang där jag blir lyft och peppad som människa.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Dela

Therese Hamrén är församlingspedagog i Ersbodakyrkan.

Bild: Lina Eriksson

Tema: På kurs

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!