Spira

Med tillit som en grundton

"Hennes betydelse kan inte överskattas." Kenneth Nordgren berättar om Lina Sandell, som bland annat skrivit psalmen Blott en dag.

Kanske bidrog hennes sjuklighet från barnåren som gjorde henne delvis förlamad. Kanske var det mammans och pappa prostens hemundervisning som lade grunden. Kanske var hon kallad genom sin språkliga begåvning till att skriva sånger som i 1800-talsväckelsen ansågs "mer än vanligt goda". Helt klart är att Lina, född Sandell i Småland och gift Berg, mer än 100 år efter sin död tillhör de mest uppskattade psalmförfattarna. I Den svenska psalmboken finns 14 originalpsalmer och hon skrev omkring 1 700 dikter. Många av dem blev psalmer eller sånger i andra andliga sångböcker.

Hennes texter och sånger kännetecknas av en tillitsfull förtröstan på Gud som den himmelske Fadern. En annan betoning finns i kärleken till Jesus. Ett tredje grunddrag är en längtan till det himmelska hemmet. Motiven samspelade väl med den nyevangeliska väckelsens teologi och Lina blev tongivande i den framväxande Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens betydelse för det andliga livet på tröskeln till 1900-talet.

Hennes betydelse kan inte överskattas. I den svenska kulturen, med en hög grad av tillit, har hon skrivit in trons tillit i den svenska själen som en grundton.

 

 

Lina Sandell Berg (1832-1903)

"Som din dag, så skall din kraft ock vara, detta löfte gav han mig."

Blott en dag (SvPs 249:2)

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Dela

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!