Spira

Mer klimat och mänskliga rättigheter i valrörelsen

Prata mer om klimatarbete och human flyktingpolitik i valrörelsen! Det uppmanar Svenska kyrkan och 50 andra organisationer i valmanifestet #hjärtavärlden.

"I en tid då tongångarna är hårda och nationalistiska väljer vi att #hjärtavärlden" skriver plattformsorganisationen Concord Sverige i sitt valmanifest, som 51 organisationer ställt sig bakom. Målet är att lyfta frågan om hållbar global utveckling i årets valrörelse. En av organisationerna är Kristna fredsrörelsen.

- Alla initiativ som betonar människors ansvar för varandra är superviktiga! Att bara se till sitt eget skapar motsättningar, det är inte en väg till ett gott samhälle på sikt, säger Kristoffer Fredriksson, ordförande i Umeås lokalavdelning.

Manifestet kräver bland annat att politiker arbetar för att minska utsläpp, ökar internationellt bistånd och driver en human flyktingpolitik. Enligt en Sifo-undersökning i samband med manifestet vill åtta av tio tillfrågade att politiker ska diskutera frågor om mänskliga rättigheter och klimat i årets valrörelse. Det vill även Svenska kyrkan.

- Det är jätteviktiga frågor, som kyrkan arbetar mycket med. Det är bra att vi gör vår röst hörd genom manifestet och visar var vi står, säger Åse Lindegren, diakon och internationell samordnare i Umeå.

Dela

Läs hela manifestet på: www.hjartavarlden.nu

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!