Spira

Nu har kyrkan nya böner och texter

Lät dopgudstjänsten annorlunda? Ja, det kan bero på att nya böner och texter tagit plats i kyrkan!

På pingstdagen började Svenska kyrkan använda en ny kyrkohandbok. I Umeå uppmärksammades det genom en gemensam gudstjänst för Umeås sex församlingar söndag den 20 maj, då moment från alla fem musikstilar användes.

I kyrkohandboken står ordningen för gudstjänster, med bland annat böner och välsignelser. Den senaste har använts i drygt 30 år.

- Gudstjänsten är till för alla. Man ska kunna tala om Gud och sin tro med hjälp av olika bilder och uttryck, säger Esbjörn Hagberg, ordförande i gruppen som arbetade fram handboksförslaget som antogs av kyrkomötet hösten 2017.

I den tidigare handboken fanns sex olika gudstjänster, nu finns en grundordning med många olika alternativ. Det finns alternativ som särskilt ger barn möjlighet vara delaktiga. Dopgudstjänsten startar numera med fokus på dopbarnet genom att fråga om barnets namn och sedan be en tackbön. Musiken har bearbetats för att stärka församlingssång med barn genom till exempel växelsång och «härmning».

En annan nyhet är en gemensam vigselgudstjänst för alla par.

Dela

Under gudstjänster använder präster och musiker text och musik från kyrkohandboken.

Bild: Ulrika Ljungblahd

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!