Spira

En suck kan vara som att tända ett ljus i ljusbäraren i Sjukhuskyrkans kapell. Ett konkret sätt att släppa ifrån sig och lämna över det som är svårt. Patrik Hedman och Ingrid Holmström Pavval berättar om suckar de möter i Sjukhuskyrkan. Bild: Matilda Audas Björkholm

Sucken är viktig och välkommen

Sucken har ett oförtjänt dåligt rykte, menar Ingrid Holmström Pavval och Patrik Hedman på Sjukhuskyrkan. De möter suckar av sorg, ångest och lättnad, men sällan en sista suck.

Högt uppdragna axlar och ytlig andning. Det möter sjukhusdiakon Patrik Hedman ofta hos oroliga patienter och anhöriga, på sjukhusets avdelningar eller i Sjukhuskyrkans lokaler på åttonde våningen. Han brukar då börja med att sitta ner och andas tillsammans med personen. Först går deras andning snabbt, men så småningom sänker de tempot.

- Då kommer personen ner i varv och blir klarare i huvudet, kan tänka och känna och reflektera igen.

Sjukhuspräst Ingrid Holmström Pavval menar att för en spänd människa med ytlig andning kan en suck vara välgörande.

- Ofta lägger vi negativa värderingar i en suck, men jag tror att den för med sig något positivt. Jag får lämna något ifrån mig och andas in ny luft. Det gör något med kroppen, axlarna sjunker och jag slappnar av, säger Ingrid.

 

Släpper ner axlarna

Patrik liknar sucken vid att tända ett ljus i ljusbäraren i Sjukhuskyrkans kapell. Det är ett konkret sätt att släppa ifrån sig och lämna över det som är svårt.

- Det kan vara befriande att få släppa ner axlarna och konstatera att jag själv inte kan göra något mer. Jag lämnar ifrån mig allt i vårdens händer eller i Guds händer.

En suck kan kommunicera till omgivningen "nu orkar jag inte bära mer" eller uttrycka lättnad över ett positivt besked. Det finns också suckar av välbehag eller glädje, till exempel när något efterlängtat äntligen uppnås.

- Som att komma upp på en fjälltopp, se det vackra runt omkring, dra in ett djupt andetag och släppa ut en suck, vädra ut, säger Patrik.

Han har just varit på ett lunchgympapass och konstaterar att när det handlar om fysisk ansträngning fungerar andningen vanligtvis av sig själv, men vid själslig anspänning kan kroppen behöva hjälp. Ibland rekommenderar han en promenad eller en match med boxningsbollen han har på sitt rum för att hjälpa de människor han möter att sänka stressnivån.

Ingrid menar att själavårdare i kyrkan tidigare ofta glömt bort kroppen, men att de i dag blir bättre och bättre på det. Till exempel erbjuder Sjukhuskyrkan i Umeå lunchmeditation varje torsdag i sjukhusets Stilla rum, där andningen är ett viktigt redskap för att komma till ro. Hon kan själv dra nytta av sina kunskaper om andning när hon lämnat eller är på väg till en svår situation i arbetet.

- Då tar jag ett par ögonblick i korridoren eller hissen och drar några djupa andetag så att axlarna sjunker. Jag suckar ut det som varit och andas in ny luft.

 

Hör sällan en sista suck

Även om Patrik och Ingrid suttit med vid dödsbäddar har de liten erfarenhet av det som kallas "en sista suck", i alla fall om man tänker det som en kraftig utandning. Andningen hos en döende person brukar i stället bli allt långsammare med längre och längre pauser tills den stillsamt upphör. Först efteråt blir det uppenbart vilket som var det sista andetaget. Ytterst sällan handlar det om någon dödskamp.

- Att inte kunna andas är ångestskapande, men vården ger mediciner för att underlätta och lugna. En lugn andning är en nyckel ända in i slutet, säger Patrik.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2018

Dela

Suckar som lättar

Vi suckar ungefär var femte minut, oavsett sinnesstämning. Utan reflexen av sådana djupa andetag skulle lungblåsorna kollapsa. Men sucken har förstås fler funktioner.

Sjukhuskyrkan i Umeå

Erbjuder samtal och själavård, besöker avdelningar, håller sångstunder, gudstjänster och samtalsgrupper.

Sjukhuskyrkan finns vid Norrlands universitetssjukhus. Andaktsrummet finns tillfälligt vid trapphus/målpunkt A, 8 trappor.

Tema: Suckar

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!