Spira

Lars-Martin Nygren delar ut nattvarden i kapellet i Tegs kyrka. Bild: Matilda Audas Björkholm

Nattvard som motstånd

Så blir delandet av bröd och vin en motståndshandling mot kravet att vara lyckad. Följ med på veckomässa i Tegs kyrka.

"Nu är vi tillsammans och du, Gud, är här."

En handfull människor läser inledningsorden i kapellet längst fram i kyrksalen. Det är tisdag lunch och tid för veckomässa. Efter bibelläsning och en reflektion, nattvard och psalmsång är veckomässan slut, en halvtimme efter att den börjat. En återkommande besökare är Ulla Orring, som trivs med det lilla formatet.

- Jag har levt ett ganska hektiskt liv som riksdagsledamot och har ännu inte släppt samhällsengagemanget. Här får jag stillhet och gemenskap.

Efter att hon tagit emot nattvarden känner hon sig stärkt med nya perspektiv.

- Det kan vara lätt att döma människor man möter och tänka "varför gör de så?". I nattvarden får jag en inre kraft att se det positiva i människor, varje människas själ.

 

Som att vattna gudsfrö

För Martin Lundström passar mässan på dagtid, eftersom han är nattarbetare. Han beskriver nattvarden som en hård tankekaramell, något att suga på med lång eftersmak.

- Den är ett konkret och pedagogiskt hjälpmedel som Jesus gett, en måltid som visar att jag är accepterad av Gud.

Nattvarden blir en möjlighet att fylla sitt inre med något gott, "vattna gudsrikesfröet".

- Mycket av kampen mot det onda sker i den egna tankevärlden, som prestigelängtan, egoism och girighet. Att fylla sitt inre med gott kan ge kraft att avstå från sådant som verkar viktigt, men som förstör för klimatet och människan.

Veckomässan i Tegs kyrka är en av flera nattvardsgudstjänster som firas i Umeås kyrkor varje vecka. Prästen Lars-Martin Nygren menar att det är viktigt med fysiska handlingar i gudstjänsten.

- En tro som också sitter i kroppen blir mer integrerad och motståndskraftig än en tro som bara finns i huvudet.

Han ser nattvarden som en plats där varje människa blir insatt i en större berättelse, som handlar om att hon är helt beroende av Gud och andra människor.

- Det är en motståndshandling mot tanken att jag av egen kraft ska lyckas i mitt liv. Nattvarden visar att min identitet inte är grundad i vad jag åstadkommer, utan i att jag är en människa som är älskad av Gud.

I urkyrkans nattvard gavs brödet som blev över till dem som saknade mat att äta. Den symbolen ligger i linje med nattvardens budskap, tycker Lars-Martin.

- I alla kulturer handlar måltider om gemenskap. I nattvarden blir det tydligt att vi människor är beroende av varandra.

Senast uppdaterad: 14 februari 2019

Dela

Mässa

Om en gudstjänst heter något med "mässa" innehåller den nattvard. Den mest högtidliga gudstjänsten kallas högmässa.

Veckomässa är en kortare, enklare gudstjänst på cirka 30 minuter.

 

Här firas veckomässor varje vecka:

Morgnar

Onsdagar i Umeå stads kyrka och fredagar i Ersbodakyrkan.

 

Mitt på dagen

Tisdagar i Tegs kyrka och på sjukhuskyrkan.

 

Kvällar

Onsdagar i Ålidhemskyrkan och Backens prästgård, torsdagar i Umeå stads kyrka och Mariakyrkan.

Tema: Motståndskraft

Spiras nyhetsbrev

Fyll i din e-postadress och klicka på Prenumerera, så får du vårt nyhetsbrev direkt i din mailbox!