Så ger arbetsglädje framgångar åt företaget

För att ett företag ska utvecklas och gå med vinst är det många pusselbitar som behöver falla på plats. Förutom att tjänsterna eller produkterna som säljs ska vara kvalitativa krävs även bra marknadsföring, en välstrukturerad organisation, duktiga ledare och medarbetare samt arbetsglädje. Alla beståndsdelar är lika viktiga – utan en bryts hela kedjan.

När det gäller arbetsglädje är det framför allt utbildning och vilja till positiva förändringar som gäller. Glädjen kommer inte av sig själv, utan behöver bra vägledning. Genom att boka en skicklig och erfaren föreläsare i arbetsglädje kan alla på företaget få värdefulla lärdomar som på det stora hela kan leda till goda resultat för alla. Under föreläsningen får chefer och anställda bland annat lära sig:

  • Vikten av en hälsosam arbetsmiljö
  • De sociala relationernas påverkan på motivation och resultat
  • Hur medarbetare kan kommunicera på ett mer upplyftande sätt
  • Insikter om hur individen påverkar gruppen

Vad är arbetsglädje egentligen?

Precis som ordet antyder är arbetsglädje en energigivande och glädjerik upplevelse av sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter. Det får individen att känna sig motiverad och glad att gå till jobbet, och innebär att arbetsplatsen har positiva associationer. Studier har visat att människor som upplever arbetsglädje också håller sig friskare, vilket får positiva långtidseffekter för företaget. Det är till och med viktigare än arbetsuppgifterna: personer som står inför tunga eller stressiga arbetsuppgifter upplever ofta dem som lättare om de befinner sig i en miljö som präglas av arbetsglädje.

Vikten av kommunikation och leverans

Det finns många olika sätt att leverera en åsikt, en idé eller till och med kritik på. Just vikten av kommunikation påverkar alla miljöer, både i den privata och den offentliga sfären. Vid ett möte, oavsett om det är exempelvis elever, lärare, bankanställda, chefer eller volontärer som är närvarande, är det leveransen som avgör hur väl eller illa ett budskap tas emot. Under en föreläsning om arbetsglädje tas ämnet kommunikation upp som en viktig del. Något så enkelt som att alla hälsar på varandra på morgonen kan göra stor skillnad, och en positiv kommentar kan få en stressad människa att känna sig lite lugnare. Det är något som alla måste jobba på kontinuerligt.

Trygghet på jobbet

Arbetsglädje innebär också att alla på arbetsplatsen känner sig trygga där de är. Det innebär inte att alla är bästa vänner och att du måste dela med dig av dina innersta tankar, utan snarare att ha vetskapen att ingen kommer att attackera dig eller utsätta dig för skvaller och förtal. Om det uppstår ett problem eller om du begår ett misstag kommer du inte genast bli uthängd eller anklagad inför hela företaget, utan allt kommer att skötas med respekt och goda intentioner.

En arbetsgivare kan också bidra genom att låta de anställda få ta mikropauser då och då där de kan ta en kortare promenad eller ägna några minuter åt mindfulness. Det är ofta de små sakerna som gör stor skillnad, och genom att öka medvetenheten och kunskapen om hur arbetsglädje kan främjas på olika sätt kommer förändringarna komma både snabbt och påtagligt.